Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Partijprogramma LWL Zwolle  
   
  Partijprogramma van de politieke partij Lijst Willem Lucht, LWL, opgericht 7 juni 2004 en ingeschreven bij de KVK te Zwolle.

Zwolle, 15 december 2014.

Beste Mensen, Van Harte Welkom bij het nieuwe partijprogramma van de politieke vereniging Lijst Willem Lucht, LWL, opgericht op 7 juni 2004 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te Zwolle.

De hoofdzaak waarover het vernieuwde partijprogramma zal gaan zal zijn: Op weg naar een Duurzame Samenleving voor de komende 30 jaar en langer. Het partijprogramma zal grotendeels geschreven zijn door onze sociaal zwakkeren medewerker en zeer gewaardeerd bestuurslid Renee Stoel, nummer 3 op de LWL bestuurslijst.

Nadat de website inmiddels is vernieuwd en konden we niet langer om een nieuw partijprogramma heen en hier is ie dan, de nieuwe versie van ons partijprogramma voor de komende 4 jaar en langer als we in de gemeenteraad worden gekozen in 2018. Een lange weg ligt voor ons, doch met nieuwe steunpilaren als Bernhard Veldenbroek, onze nieuwe webmaster, en Oogje in ’t Zeil als moderator hebben we 2 heren aangetrokken die van wanten weten en die maar 1 ding willen: mij en meerdere LWL-ers in de gemeenteraad na de verkiezingen in maart 2018. Dat is wellicht een lange weg, maar ik verzeker U dat is zo voorbij! Ik kan me de vorige 3 verkiezingen nog levendig voor de geest halen en het lijkt allemaal zo lang geleden maar de werkelijkheid is een heel andere: de tijd gaat razendsnel en het is dan ook zinvol om tijdig onze verkiezingscampagne te gaan starten en dat is dan ook de bedoeling hier mee aan te vangen begin januari 2015 a.s.

Tevens zal ook in januari 2015 een extra bestuursvergadering worden ingelast om de doelstellingen en de taakverdeling beter met elkaar af te stemmen en beter te verdelen. Dat dit in het verleden niet goed geregeld was en alles op mij neerkwam vanwege een falend bestuur behoeft geen verdere uitleg, vandaar dat de LWL een nieuwe koers is ingeslagen om in 2018 WEL gekozen te zullen worden in de nieuwe raad. Dat we met de komende wijzigingen inzake WMO en de overheveling van de zorgtaken door de overheid naar de gemeente met zorg tegemoet zien zal dan ook geen nader uitleg behoeven. Ons partijprogramma zal dus toegespitst zijn om een duurzame langdurige samenleving gebaseerd op christelijke normen en waarden!

Langdurige Duurzame Samenleving.

Duurzaamheid begint s’morgens bij het opstaan. Nadenkend over water douce en toilet. Kraan niet laten lopen tijdens het tandenpoetsen, verstandig omgaan met electra verlichting spaar en led lampen gebruiken, geen computerschermen laten aanstaan als je ze niet gebruikt, dit geld voor alle elektronische apparatuur als je ze niet gebruikt. Wasmachine draai je alleen met een volle trommel. Droogtrommels zijn grote energie slurper net als de vaatwasser, hier is veel geld te besparen. Het wasgoed komt tegenwoordig al bijna droog uit de wasmachine, even op een droogrek en het is strijkklaar en kan zo de kast in. Dit geld ook voor de vaatwasser: een afwasbakje water is nodig voor een vaat. Bij een vaatwasser, eerst met de hand voorspoelen, in de machine zetten en 2 uur laten draaien met veel water en electra. Tel uit je winst. Dit zijn enkele voorbeelden in het huishoudelijk gebruik.

Duurzaamheid gaat veel verder, afval scheiden, plastics, papier, glas, gft afval, batterijen, toner cartridges, chemisch afval op de juiste plaats inleveren. Verstandig inkopen producten met zo min mogelijk afval cq verpakkingen ook met levensmiddelen, en verstandig inkopen zodat je zo min mogelijk het liefst niets hoeft weg te gooien. Bij de bouw of verbouw van je woning voor duurzame materialen kiezen. Bv: FSC hout en milieu vriendelijke en geen belastende bouwmaterialen gebruiken. In de land en tuinbouw en hobbytuinen met zo min mogelijk of geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar het bespaart ook geld. Verstandig inkopen en grote zaken nog eens heroverwegen, van heb ik die consumptie middelen nu echt nodig? Als je weinig te besteden hebt, kijk dan eerst eens bij een kringloopwinkel of op marktplaats voor een duur artikel. Een beter milieu en samenleving begint bij een ieder zelf, zelf de verantwoording durven nemen, dit bespaart veel geld en energiekosten, en betaald zich terug op je bankrekening.

In een langdurige samenleving zal er een harmonie gevonden moeten worden om in evenwicht met milieu natuur en grond en delfstoffen te leven. De aarde is niet onuitputtelijk. Zoals de huidige consumptie nou bezig is hebben we 3 wereldbollen nodig en we hebben er maar een. Zoals het consumptie gedrag van met name iedere westerling nu is, zal dit nog geen tweehonderd jaar standhouden! Helaas gaan consumptie en duurzaamheid niet samen. Het complete recycling beleid zal nog veel scherper aangescherpt moeten worden. Er is pas een klein begin mee gemaakt maar moet nog veel verder doorgevoerd moeten worden. Er is nu pas een kruidenierszaak geopend waar veel producten weer los verkocht worden, in de oude bekende puntzak. Dit is nog maar slechts een begin op kleine schaal, maar je moet ergens beginnen.

Zon, wind en water, hier is heel veel van in deze wereld en raakt nooit uitgeput dus alle gelegenheid hiervan gebruik te maken. Deze bronnen zijn onuitputtelijk dus iedere investering hier in is voor eeuwen gewaarborgd. Duurzaamheid is niet alleen nieuwe duurzame projecten opstarten, maar ook oude vervuilende zaken aanpakken denkende aan bodem en waterverontreiniging. Denk hierbij aan de plastik bergen in de oceanen, chemische verontreiniging van smerige fabrieken, het opruimen van slagvelden, mijnenvelden enz. De mens geeft voorlopig nog liever geld uit aan oorlogsvoering dan aan een duurzame samenleving. Herbeplanten van ontboste gebieden, Het kappen van bomen en planten in het tropisch regenwoud moet onmiddellijk stoppen. Met het platbranden van deze regenwouden verdwijnt ook de noodzakelijke zuurstof op aarde. Als we de longen van de wereld vernietigen blijft er geen leefbare samenleving over. Met name de regenwouden in het Amazone gebied, Indonesieë, Afrika. Er verdwijnen niet alleen zeldzame planten die wij nog niet eens kennen, maar ook zeldzame diersoorten die met uitsterven bedreigd worden. Maar er zijn ook al vele soorten en planten uitgestorven. Wist U dat vele medicatie uit deze zeldzame planten komen? Hier ligt een taak voor alle landen om hiermee te werken voor het behoud van onze aardlongen. Als dit huidige tempo van ontbossing doorgaat is er over 50 jaar geen tropisch regenwoud inclusief vegetatie. Hier is zeker haast bij geboden! Het in cultuur brengen van dorre woestijngebieden. Dit is nu mogelijk met de huidige duurzame technieken dmv zonnepanelen voor elektra om gigantische waterpompen aan de drijven. En de onziltingsinstallatie’s aan te sturen, want hiervoor is veel water en kracht nodig, maar dit kan allemaal duurzaam gebeuren. Nu schrijf ik over duurzaamheid in internationaal belang of landelijk. Wat voor groot geld, geld ook voor klein. Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Schone energie, Zon, Wind, Water, waterstof.

Duurzaam omgaan met gebouwen van je voorvaderen, oftewel minder slopen, herbestemming duurzaam maken en energie neutraal. Het plaatsen van zonnepanelen bevorderen, het plaatsen van veel meer windmolens. Het recycling beleid verder aanscherpen. Energie bewust neutraal bouwen en duurzaam maken van de bestaande mogelijkheden. Herbestemming zoeken voor bestaande leegstand van gebouwen en industrieel erfgoed. Consumptie gedrag verbeteren, bewustwording minder verspilling van energie, voedsel en water. Duurzaam leren denken en leven. Verstandig omgaan met natuur en milieu en stiltegebieden in en om Zwolle. Duurzame projecten belonen. Vervuiling bestaffen dmv extra belasting. Zon, Wind en Water energie aanmoedigen. Elektrische en waterstof (bestel)auto’s aanmoedigen. Het wegwerpen van afval of dumpen in buitengebieden zwaar straffen. Goed functionerende milieu politie, handhaving van een strenger milieu beleid. Belonen milieu vriendelijk bouwen. Goede zorg voor dier en milieu. Goed recycling beleid voor het inleveren van oude apparaten, elektronica, kleding, spaarlampen, papier, batterijen, plastics enz. Glas, Blik (kartonnen pakken melk). Respect voor het historisch erfgoed zowel industrieel als natuur stadsgebouwen en monumenten: geen sloop maar restauratie. Duurzaamheid niet alleen als denk maar ook als leefwijze. Het bevorderen van kringloop, spullen over, breng ze naar de kringloop, bewustwording van waarde en energie van dingen. Het gebruiken van aardwarmte d.m.v. aardwarmte installatie bij nieuw of bestaande projecten. Opvang van regenwater voor was en toilet spoelwater, bij nieuwe of bestaande bouwprojecten. Milieu vriendelijk en energie neutraal produceren belonen d.m.v. belastingvoordeel voor bedrijven. Bedenk altijd: duurzaamheid is een zienswijze, een leefwijze begint altijd bij de persoon zelf. Duurzaamheid heb je of je hebt het niet, maar je kunt het je altijd aanleren, immers een betere wereld begint nog altijd bij jezelf! Als jij niet verandert veranderd de wereld ook niet. Zoals in dit schrijven duurzaamheid begint heel klein als je in de ochtend opstaat, en eindigt wereldwijd als je weer naar bed gaat.

Geschreven door Renee Stoel, Bestuurslid sociale zaken en duurzaamheid.

Hierna vind U de tips en de aanbevelingen van een betere sociale wereld zoals we die nu kennen, kan niet blijven bestaan! Het is nu eenmaal niet anders dan we allemaal een stap terug moeten doen! In de 80er jaren kon het allemaal niet op, was er geld genoeg, rezen de sociale voorzieningen de pan uit, iedereen kreeg waar ie recht op meende te hebben en iedereen kreeg steun in de vorm van b.v. een aangepaste auto, al dan niet in bruikleen, talloze voorzieningen in de ziekenhuizen. Doch zitten we nog steeds in een grote crisis en die zal ook nog wel even standhouden dus zien wij geen snelle verbetering in de welvaart. En dat is eigenlijk wel vreemd, waarin zit hem dat nu? Welnu de mens is gebaseerd op heerschappij en het zoveel mogelijk beheren en hebben van spullen. Als we de wereld van vandaag zien dan barsten we uit onze voegen van alle elektronica in alle denkbare vormen en maten. Denk alleen eens aan de enorme invloed van de vele mobiele telefoons en computers groot en klein, ze moeten allemaal van stroom worden voorzien en daarin zit nu juist de grote knobbel: men kan door middel van het vele gebruik der elektronica niet meer voldoen aan de wensen van de consument. Met andere woorden: men heeft NOOIT genoeg, er moet altijd maar meer en meer! Dat KAN gewoon geen doorgang vinden zo en moeten we dus een stapje terug doen! Dan zijn de rapen natuurlijk gaar want wie wil er nu een stap terug doen? Niemand, men wil alleen maar vooruitgang en ontwikkeling maar men holt zichzelf ruimschoots voorbij en als we zo doorgaan dan gebruiken we nu reeds de voorzieningen van onze kleinkinderen! Het zal en moet dus anders in Nederland!

De welvaart moet eerlijker en rechtvaardiger worden verdeeld, we zien nu nog teveel verschil in arm en rijk en ook de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter! Het is triest om te zien dat er iemand dakloos is, bij de straat zwerft terwijl er 10 meter verderop iemand in een villa woont en zijn luxe niet opkan en maar raak verlichting laat branden de hele nacht! Dit is nu verspilling van energie, maar niet alleen de burgers zijn hier schuldig aan, de overheid net zogoed! Kijk alleen maar eens naar ons eigen Zwolle: waarom branden er zoveel lichten in het provinciehuis? Waarom worden de voetbalwedstrijden niet gewoon in het weekend overdag gespeeld in plaats van in de avonduren? Waarom wordt er zoveel energie verspild als het gaat om het verlichten van overheidsgebouwen en monumenten? Waarheen moet dat met alle luxe die de welgestelde Nederlander zich kan veroorloven inzake afwasmachines, droogtrommels, onnodige stroomvretende apparatuur?

Men denkt vaak een spaarlamp is voordelig maar dat is weer afhankelijk van het gebruik van deze spaarlamp: is het voor tijdelijk gebruik zoals het gaan naar toilet en douche ruimte wat maar even hoeft te branden dan is een spaarlamp veel duurder dan gewone lampen want de aanschaf is alzo veel duurder, en een spaarlamp rendeert alleen als hij langdurig brand! Een fout die vele mensen maken! Spaarlampen kunnen niet tegen veelvuldig aan en uit gebruik, daar slijten ze enorm van, bovendien is het aan en uitschakelen van een spaarlamp vele malen duurder dan het gebruik van een gewone lamp die maar even brand, een fout door velen gemaakt helaas en een betere voorlichting zou hier dan ook wel gewenst zijn. De LWL wil een sociaal en vooral christelijk beleid doorvoeren te beginnen in Zwolle, eerlijkere verdeling van de welvaart, het aan banden leggen van bonussen en topsalarissen in het bedrijfsleven! Dit zal geen makkelijke opgave zijn aangezien we in een vrije economische eenheid leven in de EU en om leegloop van hoog opgeleid personeel te voorkomen zal men dus in Brussel, op Europees niveau afspraken moeten maken over de topinkomens, doen we dit niet, dan zien we hetzelfde als wat we nu bij het voetbal zien: de rijkste clubs hebben de beste spelers en denk nu ook maar niet dat met dit huidige waanzinnige beleid ook maar ooit een Nederlandse club een Europa Cup zal winnen.

Dit is alleen weggelegd voor de rijkere clubs en niet meer weggelegd voor de Nederlandse clubs. Immers alle talenten worden weggekocht door de kapitaal krachtige clubs en de talenten hebben in principe geen ongelijk, want een ieder wil meer welvaart, dus is het een begrijpelijke reactie. Dit geld dus ook voor het bedrijfsleven! Mensen lopen weg als er geen afspraken op Europees gebied worden gemaakt over de aanpak en hanteerbaarheid van de topsalarissen en bonussen. Pas als er op Europees niveau afspraken worden gemaakt, kunnen we beginnen met het eerlijker verdelen van de welvaart! De LWL maakt zich sterk voor een behoudbaar en betaalbaar sociaal netwerk maar dient wel strenger te worden gecontroleerd op misbruik van deze voorzieningen. Er is immers geld genoeg, alleen zijn de geldstromen niet correct verdeeld, immers de ene heeft alles, de ander niks, en dat moet nu anders worden verdeeld. Als de LWL in Den Haag aan het bewind zou komen dan zouden de belastingen anders worden ingedeeld en zou de arbeidsmarkt meer kansen bieden voor sociaal zwakkeren dan dat we nu kennen. Als de LWL aan de macht zou komen zouden de normen en waarden terugkeren in een christelijke samenleving! We kunnen mensen niet dwingen te kiezen voor een christelijke opvoeding en we willen dit ook niet opdwingen maar voor de grote meerderheid die dat wel wil moet dit wel mogelijk zijn!

De LWL is fel gekant tegen kinderopvang! Ouders moeten zelf hun kinderen kunnen opvoeden en niet zoals nu in kinderdagverblijven stoppen omdat Pa en Ma zonodig beiden moeten werken om hun luxe leventje in stand te houden! Dat is toch gekkenwerk? Als je nu ziet dat de buurman geen baan kan krijgen omdat de buren verderop allebei werken? De lat zou men lager moeten gaan leggen en ook de prijzen rijzen de pan uit van o.a. het aankopen van een huis! Het is volstrekt onbegrijpelijk dat er zulke hoge bedragen worden gevraagd voor een gemiddelde woning? Ook zullen de huren drastisch omlaag moeten! Dit zal de koopkracht drastisch verbeteren en de economie doen aantrekken. Want als mensen het geld hebben en dit ook laten rollen is een welvaart voor de economie en dus ook voor de schatkist!

Verder wil de LWL een veel strenger asiel beleid in plaats van het nu maar raak toelaten van zogenaamde vluchtelingen al dan niet politiek en of economisch. Hierin moet een duidelijk beleid komen van strengere toelatingseisen van buitenlanders die naar Nederland willen emigreren voor persoonlijk gewin of het opstrijken van onze sociale voorzieningen?

De LWL wil een sociaal netwerk opzetten waarin er geen vrees meer zal zijn voor onze oudere medemens, die vaak 40 jaar of meer gewerkt hebben en vooral dit land hebben opgebouwd na de oorlog in de jaren 40-45. Wij kunnen het niet maken om die mensen die verantwoordelijk zijn voor ONZE welvaart, in de kou te zetten! De bezuinigingen op bejaardentehuizen vind de LWL verwerpelijk! Waarin zit nu eigenlijk het grote probleem hoor ik U denken? Welnu het antwoord is simpel: de loonkosten! En de vele hoge inkomens die topmanagers in het bedrijfsleven opeisen. Dit kan zo niet langer doorgaan. We zullen samen moeten strijden voor een sociaal beter en eerlijker Nederland waarin niemand hoeft te vrezen voor armoede of op straat leven zonder huis en dak boven hun hoofd.

Ook heeft niemand om een handicap gevraagd, je wordt ermee geboren of niet, met de opkomende onkosten en de vergrijzing zullen de kosten alleen maar verder stijgen dus moet er wel paal en perk gesteld worden aan de sociale welvaart zodat er een regeling overblijft die het echt nodig hebben! Dit kan alleen mogelijk zijn door een strenger toelatingsbeleid inzake sociale voorzieningen alsmede meer inspraak door de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering! Nu wordt er nog teveel gedaan door heren in dure pakken die het eigenlijk allemaal wel weten doch bedrogen uitkomen voor de aanspreekbare personen! Alleen met een rechtvaardiger beleid, een strengere voorzieningsbeleid kan de verloedering tot staan worden gebracht! Zoals we nu bezig zijn zullen we steeds meer armoede kennen en de rijken rijker worden, dit werkt dus absoluut onjuist. Nu moet men niet denken dat we alle rijken willen beknotten, nee zij zorgen immers voor belastinginkomsten waarvan we de sociale zekerheid op peil kunnen houden! Doch moeten we om te beginnen alle bonussen afschaffen en dus ook de vergoedingen inzake vervoer aan banden worden gelegd. Het ter beschikking stellen van een bedrijfsauto aan topmanagers is dan ook van de zotte! Zulke mensen die al zoveel verdienen kunnen best zelf zorgen voor hun auto en vervoer en hoeven ook niet nog eens allerlei voordeeltjes te halen! Ook zal er op het gebied van Justitie veel veranderd moeten worden en er zullen ook veel strengere wetten moeten komen in de bestrijding van de misdaad. Dus politie en justitie moeten veel meer bevoegdheden krijgen en het aanvallen van overheidspersoneel moet dan ook zeer zwaar worden bestaft zodat de burger doorkrijgt dat zijn handelswijze niet deugd en niet getolereerd zal worden door de overheid. Zoals het nu is dan is de overheid de greep op de samenleving finaal kwijt! Dit komt mede door de privatisering van het bedrijfsleven waardoor er een ongecontroleerde graaicultuur zal ontstaan en een eigen vullen van de zakken in de hand zal werken. Dit zal ook zwaar moeten worden bestraft! Ook moet de regelgeving in het verkeer strakker worden nageleefd en de straffen op rijden onder invloed strenger worden bestraft, niet alleen met een taakstraf of een boete, nee, veel strenger straffen is de enige mogelijkheid om de verkeerscriminaliteit verder te doen dalen.

Nu zien we nog veel te veel misbruik inzake het niet handsfree bellen in de auto, maar dat is niet alles: we zien ook fietsers met complete hoofdtelefoons op hun hoofd met muziek en weet ik wat voor abnormaals waar tegenwoordig naar geluisterd word? Dit zou bij de wet verboden moeten worden om met koptelefoons te luisteren naar muziek, zo de omgeving uit het oog verliezen, met alle gevaren als gevolg!

Een betere en socialere samenleving met normen en waarden is dan ook een LWL standpunt heel hoog in ons vaandel. Doch zullen we hier samen aan moeten werken, zoals het nu gaat kan dit geen jaren meer standhouden zonder burgerlijke ongehoorzaamheid. Er zal een tijd komen dat indien we nu niet ingrijpen, een tijd zal komen van sociale onrust en rellen tegen de overheid. Het is dus zaak hier snel met plannen te komen om een betere samenleving betaalbaar te maken en te behouden!