Home
 Bestuur
 Paul Waalders
 Vergadering 07-17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vergadering LWL, 20-07-2017  
   
 

Aanwezig: Frits, Willem, Ellen, René, Paul (notulist)


- Andere invulling geven aan letters LWL (René): Leerzaam, Welzijn en Levensbeschouwelijk.
Hiermee richt je je op jeugd, ouderen en benader je de partijzaken algemeen.
Hiervoor hoef je niet naar de notaris voor een naamsverandering.
Moet je, naast Lijst Willem Lucht, ook in logo opnemen en op posters en flyers verwerken.

- We moeten naar een nieuwe slogan en onszelf opnieuw profileren (René)
Willem brengt in dat propagandamateriaal moeilijk aan de man te brengen is, omdat de benaderden neutraal willen blijven.

- Ideeën René slogans: duidelijkheid in duurzaamheid, geen zin onzin en Lwl geeft Zwolle sociaal gezicht

- Willem oppert voor 4 zetels te gaan.

- Joop Hostmar heeft al lange tijd niet meer van zich laten horen, maar we kunnen hem niet uit de partij zetten. Hem als laatste op de lijst toevoegen.

- Steunbetuigingen t.z.t. rondbreien. Gaat lukken volgens René, eventueel door studenten. Paul kan zorgen voor zo’n 8 exemplaren

- René haalt schandalen en wanbeleid aan die hij om zich heen ziet aan. Volgens hem dreigt Nederland een Derde Wereldland te gaan worden.

- Frits zet sociale misstanden in “a-sociale werkvoorziening”op papier en zijn kritiek op het Koningshuis.

- Willem vertelt nog even dat hij een moeilijke tijd achter de rug heeft en de gedachte heeft soms te stoppen met de partij.

RONDVRAAG

- Frits: t.v. inschakelen bij campagne? Deur voor deur flyeren.

- Willem: kan kar niet alleen trekken. Gaat nog een keer meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen en wil dat doen als lijsttrekker

- Ellen: baalt er van dat Willem alles betalen moet. Anderen moeten ook bijdragen. Tevens moeten we eerlijk blijven.

- René: naar draagkracht moet iedereen bijdragen, om te beginnen ieder €50,- in partijkas.
Hij stelt ook voor een facebook account aan te maken. Paul pakt dit op.

- Paul: vast notulist en gaat zorgen voor de PR van de partij. Hij wil wel een beetje op de achtergrond blijven.

Volgende vergadering: Donderdag 31 augustus 16.00 uur in Stadshagen bij Ellen. Denk vast na over nieuwe agendapunten en wees vrij andere mensen en nieuwsgierigen uit te nodigen!