Home
  Serieus
  Bedreigd
  Kalender
  Pro
  Nieuwjaar
  Peperbus
  Herberg
  Oud
 
 
 
 
 
 

  Breaking news, breaking news, breaking news!!!!

Met veel trots meen ik u te kunnen mededelen dat het partijcongres 26 september een feit is!!!
U wordt allen van harte uitgenodigd om dit congres bij te wonen!
Aanvang op 26 september a.s om 19.00 uur en de eerste 2 consumpties zijn voor rekening van de LWL!
ZEGT HET VOORT en kom allen naar de Weyenbelt aan de Campherbeeklaan te Berkum voor het jaarlijkse partijcongres van de LWL, nogmaals gehouden op donderdag 26 septemter a.s in zaal A van de Weyenbelt te Berkum.

Zegt het voort, zegt het voort!!!!

Iedereen is van harte welkom, ook de pers!

Tot dan! Willem Lucht, lijsttrekker LWL Zwolle
 
 

  Willem Lucht helpt aanpak radicale moslims  
  De Lijst van Willem Lucht wil zich meer gaan richten op radicaliserende moslims. De LWL bracht maandag een bezoek aan Sociaal en Religieus Centrum in aanbouw 'Miesbahoel Islam Zwolle'.
Willem Lucht was zeer te spreken over de ontmoeting. De partij maakte kennis met de werkwijze en de bedoelingen van de organisatie. Ook kwam de radicalisering van moslims ter sprake. Hierbij werd aandacht besteedt aan hoe de verdere radicalisering van moslims en aanslagen in de toekomst kon worden tegengegaan.
De LWL sloot de ontmoeting af met een donatietoezegging van 50 euro ten behoeve van de nieuwbouw van het centrum.
Bron:Omroep Zwolle

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persbericht ministerraad van het Koninkrijk
 


  Nederland ondertekent VN gehandicaptenverdrag  
  De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken ingestemd met de ondertekening van het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag wordt door de Nederlandse ambassadeur bij de Verenigde Naties in New York ondertekend.

Het verdrag beoogt dat wereldwijd de circa 650 miljoen mensen met een handicap op dezelfde wijze als anderen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en de universele rechten van de mens kunnen genieten. Het verdrag verplicht de lidstaten om sociale en fysieke belemmeringen weg te nemen die gehandicapten dagelijks ervaren. Een VN Comité zal toezicht houden op naleving van het verdrag. Na bekrachtiging door twintig landen treedt het verdrag in werking.
Bron:RVD, 30.03.2007
 
 

  Verkiezingscampagne Lucht van start   
  26 Feb 2007
Over ongeveer 36 maanden worden de lokale verkiezingen gehouden in Zwolle. Je kan maar niet vroeg genoeg starten met de campagne. Willem Lucht laat er in ieder geval geen gras over groeien, dinsdag houdt hij een partijcongres.

Het congres, dat gehouden wordt in de Weijenbelt, duurt maar liefst van 19.00 uur tot 12.00 uur. Na een agenda, met een kleine 13 punten volgt er nog een opendebat van anderhalf uur. Volgens Willem Lucht wordt het een 'spetterende avond'. Hij zal er ook zijn partijprogramma voor de verkiezingen bekend gaan maken. De leden krijgen deze avond folders mee om uit te delen aan vrienden en kennissen.
Omroep Zwolle 
 
  Willem Lucht nu al klaar voor 2010
  29 Jan 2007
Niet links, niet rechts, maar ook niet naar de provinciale verkiezingen. Het zit Willem Lucht, lijsttrekker van de LWL, niet mee als het gaat om verkiezingen. De partij van Lucht heeft moeten afzien van deelname aan de provinciale verkiezingen.

Een paar weken geleden meldde Lucht nog heel enthousiast dat hij mee wilde doen aan die verkiezingen. Maar om mee te kunnen doen moet een borg van € 1100,- worden betaald. Dat laatste kan de partij niet opbrengen. De borg is niet enige reden om af te zien van deelname. Mocht de partij bij deelname minder dan 10.000 stemmen halen dan is de LWL voortaan uitgesloten van alle verkiezingen.

Daarnaast zou de partij in dat geval haar borg verliezen. 'Als je twee keer achter elkaar faalt, wordt je uitgesloten voor andere verkiezingen', laat Lucht teleurgesteld weten. Lucht gaat zich nu volledig richten op de lokale verkiezingen in 2010. 'Onze bekendheid is nu veel groter als vorig jaar (toen haalde de partij amper 300 stemmen), we gaan in 2010 voor 6 of 7 zetels', aldus Lucht die altijd even optimistisch is.

Lucht wil nog wel even terug komen op de verkiezingen van vorig jaar. Toen deed zijn partij in de weken voor de verkiezingen goede zaken in de stemwijzer. De verwachtingen waren groot, des te groter was de teleurstelling. Volgens Lucht 'hing er een luchtje' aan die verkiezingen. 'Die stemmachines zijn heel fraudegevoelig, maar ik kan niets bewijzen', zegt Lucht. Die laat weten een mannetje te hebben die deze zaak nog steeds uitzoekt.

De kans dat de verkiezingen van maart 2006 over moeten is nagenoeg uit te sluiten. Lucht richt zich daarom op de verkiezingen in 2010. Hij heeft er zelfs al een kopieermachine voor gekocht. Die machine kostte een kleine € 6000,-, maar daarmee zegt Lucht klaar te zijn voor 2010. Zijn oude machine was 16 jaar oud en moest worden vernieuwd. Binnenkort maakt Lucht het nieuwe partijprogramma bekend. na de verkiezingen. Omroepzwolle >>>

 
 

    Het Europese parlement verhuist omdat dat ooit zo afgesproken is regelmatig van Belgie naar Frankrijk. Dat kost 200 miljoen euro per jaar. Waanzin dus.
 
Het Europees Parlement zou in Brussel gevestigd moeten zijn
Het kost de Europese belastingbetaler ongeveer 200 miljoen euro per jaar om het Parlement tussen Brussel/Belgie« en Straatsburg/Frankrijk te verplaatsen. Als burger van de Europese Unie, wil ik dat het Europees Parlement alleen gevestigd is in Brussel.

Participerende democratie
Artikel 47 over participerende democratie in het voorgestelde grondwettelijke verdrag van de Europese Unie, dat door de Europese Commissie wordt ondersteund, wil dat de burgers in de Europese Unie actiever worden en deelnemen aan het debat over Europese onderwerpen. Daarom starten wij een burgerinitiatief om één miljoen handtekeningen te verzamelen om een eind te maken aan de verspilling van geld van de belastingbetaler. Er is een actie waar al meer dan een half miljoen mensen voor getekend hebben.
De LWL roept U op,
 
 

  Willem Lucht, de Zwolse politicus zonder raadszetel, heeft de koningin en premier Balkenende een brief gestuurd waarin hij aanbiedt het conflict tussen Israel en Hezbollah op te lossen.

De Berkummer wil naar Libanon afreizen, om aldaar met zijn 'LWL Peace Conference in the Middle East' het hele Israelisch-Arabische conflict in 1 klap de wereld uit te helpen. "Ik als leider van een onafhankelijke politieke partij heb een vredesplan ontwikkeld dat een oplossing biedt voor een stabiele vrede in het Midden-Oosten", schrijft Lucht in zijn brief. Hij vraagt koningin Beatrix en premier Balkenende om financiële steun, zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen in Libanon. Lucht vindt niet dat zijn plan te hoog gegrepen is. "Ik kan ervoor zorgen dat het geleuter ophoudt, en er iets aan het probleem wordt gedaan", aldus de politicus.
Bron omroep Zwolle. 
 
 

  Zwollenaar heeft plannen voor vrede  
    Zwolle 2-8-2006
De politieke partij Lijst Willem Lucht uit Zwolle verzoekt koningin Beatrix en premier Balkenende om steun bij een vredesactie voor Libanon.
De koningin en de minister-president zijn gevraagd om geld zodat lijsttrek-ker en partijvoorzitter Willem Lucht naar Libanon kan afreizen. Lucht wil op een internationale vredesconferentie zijn plannen ontvouwen die moeten leiden tot een definitieve oplossing van het Palestijnse vraagstuk. De partij Lijst Willem Lucht stelt voor Palestina te erkennen en gebieden aan te wijzen waar Palestijnen zich mogen vestigen.
(Bron rtv oost) 
 


 
  Lucht strijdt met Verdonk over slogan !!!  
 
Rita Verdonk kan zich opmaken voor een felle strijd met Zwollenaar Willem Lucht.
De lokale politicus - met landelijke aspiraties - beschuldigt de VVD-minister van het stelen van zijn partijslogan.

Gisteren werd bekend dat Verdonk zich,in de strijd om het lijsttrekkerschap van de liberalen, bedient van het motto

'Niet rechts, Niet links, maar recht door zee!!!'

Die slogan zal Zwollenaren bekend voorkomen.

Nieuwkomer Willem Lucht trok er de aandacht mee in aanloop naar de raadsverkiezingen in maart.
En nu is Lucht boos: ˜Het begint me te vervelen dat al die landelijke partijen mijn ideeen pikken"
Verdonk is weliswaar een leuke vrouw",  volgens Lucht, "maar ze moet afblijven van het gedachtegoed
van de Lijst Willem Lucht. Hoewel: "Ze mag de slogan alleen gebruiken als ze naar mij verwijst".
Bron: Stentor 
 
 

 
  Minister Verdonk gebruikt leus Lijst Willem Lucht !!   
 
05 Apr 2006
De slogan die minister Rita Verdonk woensdag heeft gebruikt om zichzelf aan te prijzen als de nieuwe lijsttrekker van de VVD is opmerkelijk: 'Niet links, niet rechts, maar recht door zee'.
In Zwolle werd deze slogan in de aanloop naar de verkiezingen zowel mondeling als op verkiezingsposters veelvuldig gebruikt door Willem Lucht, van de lokale Lijst Willem Lucht (LWL). "Regelrecht jatwerk", zo betitelt Willem Lucht het overnemen van zijn slogan door Verdonk.

Overigens leverde de lijfspreuk het Zwolse kandidaat-raadslid geen zetel in de gemeenteraad op. Minister Verdonk bracht woensdag naar buiten dat ze zich kandidaat stelt als lijsttrekker van de landelijke VVD. 
 
 

 
  Verdonk wist niets van leus Willem Lucht?!   
 
Omroep Zwolle)
07 Apr 2006
Het campagneteam van minister Rita Verdonk zegt niets te hebben geweten van het gebruik van de slogan 'Niet links niet rechts, maar recht door zee' door Willem Lucht bij de lokale verkiezingen van afgelopen maart.

Bovendien is er volgens Ed Sinke, lid van het campagneteam van Verdonk, helemaal geen sprake van een leus. "De minister heeft aan de hand van deze woorden aangegeven waar ze voor staat. Het is geen terugkerende slogan." "Dit is normaal gebruik van de Nederlandse taal", aldus Sinke vrijdag in het programma RegelRechtRianne bij Radio Zwolle.

Verdonk gebruikte de slogan deze week toen zij zich kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Lucht spreekt van "jatwerk". 
 
 

 
  Anti-Honger Korps  
     
  Want Ik had honger...
Voedsel is 1 van de basisbehoeften van de mens en vormt daarom een belangrijk onderdeel van de noodhulp van Dorcas.
U kunt meehelpen een hongerige medemens in bijvoorbeeld Ethiopië of Kenia te voeden door lid te worden van het Anti-Honger Korps.

Droogte en oorlog
De steun wordt gegeven in projectlanden, maar ook in crisisgebieden buiten de regio's waar Dorcas werkt.
Voorbeelden van landen waar de afgelopen tijd voedsel is verstrekt zijn Noord-Korea (afwisseling van droogtes en overstromingen),
Mongolië (sterfte van vee door zeer strenge winter), Soedan en Sierra Leone (beide burgeroorlog),
Ethiopië en Kenia (mislukte oogst door droogtes), Jordanië (opvang duizenden vluchtelingen uit Irak).
 
  Delen
Iedere dag een mens laten meedelen in onze eigen overvloed kan al voor 0,25 euro per dag. Het geld wordt gebruikt om voedsel te kopen en dit te distribueren in noodgebieden.

De LWL roept U op om nu lid te worden !
Bel via 0228 592824 of vul het formulier in.

Gratis
Doneer ook iedere dag gratis via internet een maaltijd, die wordt gesponsord door bedrijven en instellingen. Voor iedere klik een maaltijd.
De LWL steunt deze actie dus begin de dag met www.voedselhulp.nl
 
 
 

  Twee vakbondsleiders vermoord  
 
Afgelopen zondag werd John Justo Zarate, die werkte bij de gezondheidsdienst in Santa Marta, door huurmoordenaars vermoord. Op maandagmorgen om 6.30 uur werd een andere leider van de vakcentrale CGT vermoord: Jaime Andres Sanchez Gutierrez, van de bond van de suikerfabriek San Carlos. Met een paar collega's stond hij te wachten op een auto die hen naar de fabriek zou brengen.

De vakcentrale CGT in Colombia vraagt te protesteren bij de Colombiaanse president Uribe en te vragen om onderzoek naar deze moorden en om respect voor de vakbondsrechten. Ondanks in juni gemaakte afspraken tussen overheid, werkgevers en vakbeweging over respect voor de vakbondsrechten, worden nog steeds vakbondsmensen vermoord.

Stuur daarom een email aan de Colombiaanse president Uribe en protesteer tegen de moord, vraag om onderzoek en om respect voor de vakbondsrechten.
CLAT-Nederland
Telefoon 030-2343237
Email: clatned@planet.nl
Internetpagina: www.clat.nl/

Het vermoorden van vakbondsmensen in Colombia moet stoppen en mag niet langer straffeloos blijven.

De LWL roept U op!
Steun de vakbondsmensen in Colombia en vraag aandacht voor hun problemen bij de president van Colombia,

Nu is het woord aan u.
Doe mee aan de Colombia actie en stuur een e-mail aan de Colombiaanse president.
11 oktober 2006
 
 

  Partijprogramma 2006 van de politieke partij Lijst Willem Lucht (LWL)