Home
  Serieus
  Bedreigd
  Kalender
  Pro
  Nieuwjaar
  Peperbus
  Herberg
  Oud
 
 
 
 
 
 

  Willem Lucht wil zijn leven geven voor een zetel
 
  Zeker zestig stoelen stonden klaar voor het partijcongres van Lijst Willem Lucht (LWL) donderdagavond 26 september jl in de
Weijenbelt. Er bleef heel wat koffie en thee over.

Berkum - De zeven bestuursleden meegerekend bleef de teller op 15 bezoekers steken. Een tegenvaller die met zichtbare tegenzin werd geslikt door Willem Lucht.

Na twee mislukte pogingen om in de gemeenteraad van Zwolle te komen, maar LWL zich op voor een laatste poging. Met alles wat deze man in zich heeft stort hij zich op zijn ultieme doel. Hij gelooft en een of meer zetels bij de verkiezingen in 2014. Waarop hij die verwachting baseert? "Vier jaar geleden deden er elf partijen mee, nu negen. De kiezers die Solidaria en LEV06 trokken, zijn nu voor ons", beweert hij zonder met zijn ogen te knipperen.

De dag voor het partijcongres geeft Willem een kijkje in zijn leven. Hij is een lichamelijk beperkte man, maar gezegend met een geest die hem ondanks vele tegenslagen dapper op de been houdt. "Drieëndertig jaar heeft hij gewerkt, waarvan 19 jaar gedetacheerd bij regio IJsselVecht als medewerker op de   reproductieafdeling. Bij de reorganisatie werd hij afgekeurd. Dertien jaar zit hij thuis, maar hij vertikt het om achter de sanseveria's in zijn vensterbank te gaan zitten. De gewenste raadszetel brengt hem 'terug op de maatschappelijke werkvloer'. De volgende dag meldt hij de aanwezigen dat hij zijn leven wil geven voor die zetel.
 
 
   
 
  Sociaal en psychisch gehandicapten, ouderen en dieren zijn de groepen waar Willem zich op richt. Die moeten worden bereikt met de slogan "De rijken minder rijk, de armen minder arm. Daarop zijn we fel. STem op LWL".

Bij de bestaande partijen voelt Willem Lucht zich niet thuis. Wij willen de welvaart eerlijk verdelen. "Het moet eens afgelopen zijn met topsalarissen en bonussen". Daarnaast wil LWL de toestroom van buitenlanders stoppen. "Hun werk moet worden gedaan door Nederlanders. Doen ze dat niet, dan stoppen we hun uitkering. Streng en rechtvaardig".

De discussie over het partijprogramma leidt tot verhitte gemoederen. Een drietal jongeren dat uit nieuwsgierigheid is gekomen, gaat in discussie met het partijbestuur. Hun verwijt is dat er geen concrete programmapunten worden geboden aan de potentiele kiezer. Willem verwijst naar een lijstje: Gratis openbaar vervoer. Invoeren van de LWL-minimapas. Minder eenrichtingverkeer. En alle parkeermeters verdwijnen uit Zwolle. De jongeren betitelen dit als kretologie. Ze missen een concrete onderbouwing. "Mooi, maar hoe wil je dat betalen?" Dat staat straks in het partijprogramma belooft Willem. Hoofdschuddend verlaten de jongeren de zaal. Buiten wijzen ze op het lijstje van de partij voor de kleine man. Die punten stonden er vier jaar geleden ook.Door Anton Cramer, www.peperbus.net